Tag Archives: Chớp Vàng Đỏ Lộn Xộn

Lan Dendro Chớp Vàng Đỏ Thế Nào Được Gọi Là CHỚP VÀNG ĐỎ LỘN XỘN ? – Bài 9

Vàng Đỏ TH1

Loading

Chớp Vàng Đỏ Lộn Xộn thuộc nhóm những cây Chớp Vàng Đỏ (có thể là dòng Chớp Vàng Đỏ 5% mới hoặc loại cũ). Trong đó, vòi hoa Chớp Vàng Đỏ Lộn Xộn có những bông hoa có Cánh Chớp (Chớp Thuận hoặc Chớp Nghịch), xen kẽ một vài Cánh Không Chớp ( Cánh Không Chớp thường là màu vàng một số trường hợp đặc biệt có thể xen kẻ cánh màu đỏ, hoặc màu lốm đốm trên cánh hoa).

Call Now